Klubová výstava Frankův Dvůr

Klubová výstava Frankův Dvůr

10.září 2011

rozhodčí:Mrs. Linda McGregor

V1, CAC, BOB, Best head – Ch.THILO von der Alten Veste

V1, CAC – FRANKO NERO-M Wild Fámy

V3 – KENTUCKY ROSE-M Wild Fámy

V2, r.CAC – HANKY-PANKY-M Wild Fámy

V1, CAC – Ch.EBONY FLY-M Wild Fámy